Tarihçe

Lisans programını 1968 yılında başlatan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, öğrencinin Fransızca konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirerek, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinlerarası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğretmek; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırmak; öğrenciyi araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılarak Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamak; ileride araştırmacı olmak isteyenler ile çeşitli alanlarda görev alacaklara gerekli meslekî alan bilgisi ve bunu kullanabilme becerilerini kazandırmak ve Batı dillerinden üçünü bilen donanımlı gençler yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara